Kdo jsme

Evangelikální společenství, z.s. vzniklo v roce 1995 jako občanské sdružení působící v Brně a okolí. Sdružuje křesťany evangelikálního směru a patří mezi samostatné sbory. Toto společenství je součástí České evangelikální aliance (www.ea.cz) a spolupracuje s brněnskými evangelikálními církvemi.

Cílem Evangelikálního společenství je vyjít k mladým lidem, lidem naší generace a rodinám a zpřístupňovat jim dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Prostřednictvím osobních vztahů, praktické služby lásky, zvěstováním evangelia a žitím principů učednictví, které chceme uplatňovat mezi sebou. Toužíme i dalším lidem sloužit k poznání Boha a společně zakoušet proměny našich životů, plynoucí ze vztahu s Bohem.

Naplňování našeho poslání dosahujeme především skrze pravidelná shromáždění, pořádání pravidelných i nepravidelných aktivit, organizaci tematických víkendů, věkově zaměřených klubů a programů, organizací vyučování a seminářů. Naše služba směřuje především do oblasti práce dětí a mládeže a do oblastí manželství a rodin. Nedílnou součástí naší činnosti je od samého počátku také podpora vybraných misijních a charitativních projektů.